Kulturlandskapet Brottö: En Skärgårdsidyll med Historia och Kultur

Brottö, beläget i Stockholms skärgård, utgör den västra delen av Ingmarsö och är en del av den pittoreska mellanskärgården. Denna charmiga halvö är hem för Brottö by, som har fem permanent bosatta hushåll (år 2004) samt två områden för sommarstugor.

Sedan 2004 har stora delar av ön utsetts till kulturreservatet Brottö skärgårdsjordbruk, vilket även omfattar några mindre öar i närheten. Brottö tillhör Österåker kommun och erbjuder en fantastisk blandning av historia, landskap och kulturell betydelse.

Historik

Namnet Brottö har flera teorier om dess ursprung. En teori är att namnet kommer från det medeltida ordet ”bryta”, vilket betyder att förvalta eller vara en förvaltare av annans jord. En annan teori är att namnet härstammar från ordet ”bråt,” som betyder att bryta eller röja. Detta kan kopplas till att värdefull sten brutits från öns högsta punkter redan före vikingatiden.

Under förhistorisk tid användes ön för fiske och jakt, och det var först under medeltiden som ön fick en permanent befolkning. De äldsta skriftliga beläggen för en fast bosättning återfinns i jordeböcker från 1300-talet, och det finns dokumentation från 1599 som visar att det fanns boskap på Brottö. Odlingen var dock begränsad och uppgick till mindre än ett hektar i början av 1600-talet.

Genom landhöjningen växte Brottö ihop med Ingmarsö i slutet av 1600-talet. Under rysshärjningarna i juli 1719 drabbades gården på Brottö svårt, till skillnad från Ingmarsö som klarade sig relativt oskadd.

Den ursprungliga gården delades år 1771 i två delar, och den större av de två gårdarna delades igen år 1859. Som mest hade ön, i början av 1900-talet, en fast befolkning på 42 personer. Vid den tiden fanns det tre gårdar i byn, ytterligare en gård vid tegelbruket (verksam mellan 1875 och 1900) på den västra delen av ön samt tre torp. En av bondgårdarna i byn såldes under samma tid, och marken styckades av för att möta den växande efterfrågan på hus. Dessa områden kom att bebyggas med fritidshus. Idag finns det två sammanhängande områden med fritidshus på ön.

Brottö by

Brottö by ligger vid den södra stranden och kännetecknas av bebyggelse från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Liksom många andra byar i mellanskärgården hade många tomter två hus. Ett större hus byggdes för att hyras ut till sommargäster medan de bofasta invånarna flyttade in i det äldre bostadshuset. Vid bryggan finns även en äldre paviljong, troligtvis flyttad dit efter Stockholmsutställningen 1897.

Kulturreservatet Brottö skärgårdsjordbruk

År 2004 inrättades det första kulturreservatet i Stockholms län på Brottö, och det fick namnet Brottö skärgårdsjordbruk. Reservatet omfattar östra och västra delarna av Brottö, samt de mindre öarna Brännholmen, Jolpen och Jolpgrundet. Det småskaliga jordbrukslandskapet anses vara typiskt för hur människor försörjde sig på öarna i Mellansverige under förra tiden. Kulturreservatet har inrättats för att bevara miljön genom aktivt brukande. Idag odlas det vall på åkermarken, som används som foder till ett tiotal skotska höglandskor som finns på Brottö.

Transport

För att nå Brottö kan man använda sig av båt eller färja från fastlandet eller andra öar i skärgården. Det finns olika båtlinjer och färjeturer som trafikerar området, och det är enkelt att ta sig till ön för att uppleva dess skönhet och unika atmosfär.

Brottö är ett kulturlandskap som har bevarat sin charm och historiska karaktär. Den vackra naturen och det småskaliga jordbruket ger ön en speciell atmosfär som lockar besökare från när och fjärran. Att promenera genom Brottö by, beundra de äldre husen och njuta av den omgivande skärgården är en upplevelse som tar en tillbaka i tiden. Kulturreservatet Brottö skärgårdsjordbruk ger en inblick i hur människor levde och försörjde sig på dessa öar och är en viktig del av att bevara det historiska arvet för framtida generationer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *